فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 طرح 103 ذغالی

103 ذغالی
موجود
-
-

فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 طرح 103 ذغالی

.

فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 طرح 103 ذغالی

مشخصات کلی