فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح نگین سرمه ای

نگین سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح نگین سرمه ای

.

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح نگین سرمه ای

مشخصات کلی