فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح نگین گردویی

نگین گردویی
موجود
-
-

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح نگین گردویی

.

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح نگین گردویی

مشخصات کلی