فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح یاشار سرمه ای

یاشار سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح یاشار سرمه ای

.

فرش 1000 شانه تراکم 3000 طرح یاشار سرمه ای

مشخصات کلی