فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 طرح 203 ذغالی

203 ذغالی
موجود
-
-

فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 طرح 203 ذغالی

.

فرش 1000 شانه برجسته تراکم 3000 طرح 203 ذغالی

مشخصات کلی