فرش 1200شانه برجسته تراکم 3600 طرح گلشید کرم

گلشید کرم
موجود
-
-

فرش 1200شانه برجسته تراکم 3600 طرح گلشید کرم

.

فرش 1200شانه برجسته تراکم 3600 طرح گلشید کرم

مشخصات کلی