فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح افشان رز آبی

افشان رز آبی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح افشان رز آبی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح افشان رز آبی

مشخصات کلی