فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح افشان رز دلفینی

افشان رز دلفینی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح افشان رز دلفینی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح افشان رز دلفینی

مشخصات کلی