فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح افشان رز نسکافه ای

افشان رز نسکافه ای
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح افشان رز نسکافه ای

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح افشان رز نسکافه ای

مشخصات کلی