فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح الیزه کرم صدفی

الیزه کرم صدفی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح الیزه کرم صدفی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح الیزه کرم صدفی

مشخصات کلی