فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح بوستان کرم صدفی

بوستان کرم صدفی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح بوستان کرم صدفی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح بوستان کرم صدفی

مشخصات کلی