فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح تیمچه متالیک

تیمچه متالیک
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح تیمچه متالیک

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح تیمچه متالیک

مشخصات کلی