فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح شکوه کرم صدفی

شکوه کرم صدفی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح شکوه کرم صدفی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح شکوه کرم صدفی

مشخصات کلی