فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح شکوه سرمه ای

شکوه سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح شکوه سرمه ای

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح شکوه سرمه ای

مشخصات کلی