فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح شیدا دلفینی

شیدا دلفینی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح شیدا دلفینی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح شیدا دلفینی

مشخصات کلی