فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح شیدا کرم صدفی

شیدا کرم صدفی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح شیدا کرم صدفی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح شیدا کرم صدفی

مشخصات کلی