فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح صدف نقره ای

صدف نقره ای
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح صدف نقره ای

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح صدف نقره ای

مشخصات کلی