فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح مهتاب کرم صدفی

مهتاب کرم صدفی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح مهتاب کرم صدفی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح مهتاب کرم صدفی

مشخصات کلی