فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گلشید فیلی

گلشید فیلی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گلشید فیلی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گلشید فیلی

مشخصات کلی