فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل افشان دلفینی

گل افشان دلفینی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل افشان دلفینی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل افشان دلفینی

مشخصات کلی