فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل افشان سرمه ای

گل افشان سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل افشان سرمه ای

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل افشان سرمه ای

مشخصات کلی