فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل افشان متالیک

گل افشان متالیک
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل افشان متالیک

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل افشان متالیک

مشخصات کلی