فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل افشان کرم صدفی

گل افشان کرم صدفی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل افشان کرم صدفی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل افشان کرم صدفی

مشخصات کلی