فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل سرخ کرم

گل سرخ کرم
موجود

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل سرخ کرم

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل سرخ کرم

مشخصات کلی