فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل گندم سرمه ای

گل گندم سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل گندم سرمه ای

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح گل گندم سرمه ای

مشخصات کلی