فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح افشان مروارید کرم

افشان مروارید کرم
موجود
-
-

فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح افشان مروارید کرم

.

فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح افشان مروارید کرم

مشخصات کلی