فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح تینا قهوه ای

تینا قهوه ای
موجود

فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح تینا قهوه ای

.

فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح تینا قهوه ای

مشخصات کلی