فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح گلستان سرمه ای

گلستان سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح گلستان سرمه ای

.

فرش 1200 شانه تراکم 3600 طرح گلستان سرمه ای

مشخصات کلی