فرش 1200 شانه ساده تراکم 3600 طرح شاهچراغ فیلی

شاهچراغ فیلی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه ساده تراکم 3600 طرح شاهچراغ فیلی

.

فرش 1200 شانه ساده تراکم 3600 طرح شاهچراغ فیلی

مشخصات کلی