فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح اصفهان فیلی

اصفهان فیلی
موجود
-
-

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح اصفهان فیلی

.

فرش 1200 شانه برجسته تراکم 3600 طرح اصفهان فیلی

مشخصات کلی