فرش 1500 شانه تراکم 4500 طرح خشتی دودی

خشتی دودی
موجود
-
-

فرش 1500 شانه تراکم 4500 طرح خشتی دودی

.

فرش 1500 شانه تراکم 4500 طرح خشتی دودی

مشخصات کلی