فرش 1500 شانه تراکم 4500 طرح سالار سرمه ای

سالار سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1500 شانه تراکم 4500 طرح سالار سرمه ای

.

فرش 1500 شانه تراکم 4500 طرح سالار سرمه ای

مشخصات کلی