فرش 1500 شانه تراکم 4500 طرح نقره سرمه ای

نقره سرمه ای
موجود
-
-

فرش 1500 شانه تراکم 4500 طرح نقره سرمه ای

.

فرش 1500 شانه تراکم 4500 طرح نقره سرمه ای

مشخصات کلی