فرش 700شانه تراکم 2700 طرح نیلا سرمه ای

نیلا سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700شانه تراکم 2700 طرح نیلا سرمه ای

.

فرش 700شانه تراکم 2700 طرح نیلا سرمه ای

مشخصات کلی