فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح تبریز آبی

تبریز آبی
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح تبریز آبی

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح تبریز آبی

مشخصات کلی