فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح شهریار سرمه ای

شهریار سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح شهریار سرمه ای

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح شهریار سرمه ای

مشخصات کلی