فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح صنام کرم

صنام کرم
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح صنام کرم

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح صنام کرم

مشخصات کلی