فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح طاها سرمه ای

طاها سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح طاها سرمه ای

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2550 طرح طاها سرمه ای

مشخصات کلی