فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح آوا سرمه ای

آوا سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح آوا سرمه ای

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح آوا سرمه ای

مشخصات کلی