فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح رویال سرمه ای

رویال سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح رویال سرمه ای

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح رویال سرمه ای

مشخصات کلی