فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح سلما سرمه ای

سلما سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح سلما سرمه ای

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح سلما سرمه ای

مشخصات کلی