فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح شاهان سرمه ای

شاهان سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح شاهان سرمه ای

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح شاهان سرمه ای

مشخصات کلی