فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح مینا سرمه ای

مینا سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح مینا سرمه ای

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح مینا سرمه ای

مشخصات کلی