فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح گلسا سرمه ای

گلسا سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح گلسا سرمه ای

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح گلسا سرمه ای

مشخصات کلی