فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح گلسا فیلی

گلسا فیلی
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح گلسا فیلی

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح گلسا فیلی

مشخصات کلی