فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح گلشن سرمه ای

گلشن سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح گلشن سرمه ای

.

فرش 700 شانه برجسته تراکم 2700 طرح گلشن سرمه ای

مشخصات کلی