فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح آذین نقره ای

آذین نقره ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح آذین نقره ای

.

فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح آذین نقره ای

مشخصات کلی