فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح افشان زرین سرمه ای

افشان زرین سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح افشان زرین سرمه ای

.

فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح افشان زرین سرمه ای

مشخصات کلی