فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح افشان شاهانه سرمه ای

افشان شاهانه سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح افشان شاهانه سرمه ای

.

فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح افشان شاهانه سرمه ای

مشخصات کلی