فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح شاه ماهی سرمه ای

شاه ماهی سرمه ای
موجود
-
-

فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح شاه ماهی سرمه ای

.

فرش 700 شانه تراکم 2700 طرح شاه ماهی سرمه ای

مشخصات کلی